موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر

اخبار پرتو بشاش دانش گستر
گواهی سازمان غذا و دارو

گواهی سازمان غذا و دارو https://pblab.ir/storage/app/media/pdf/Behdasht%2098.pdf

دوره های آموزشی کروماتوگرافی

برگزاری دوره های آموزشی مبانی کروماتوگرافی مایع و گازی و آموزش دستگاه های مربوطه

دوره آشنایی با تکنیک های جذب اتمی

برگزاری دوره های آموزشی کار با دستگاه های جذب اتمی کوره و شعله و مبانی جذب اتمی

دوره های آموزشی شیمی عمومی و میکروبیولوژی

برگزاری دوره های مبانی شیمی عمومی و میکروبیولوژی و انجام تست های مختلف

گواهی سازمان دامپزشکی

گواهی سازمان دامپزشکی https://pblab.ir/storage/app/media/pdf/IVO.pdf

گواهی سازمان ملی استاندارد

گواهی سازمان ملی استاندارد https://pblab.ir/storage/app/media/pdf/Standard98.pdf

گواهی استاندارد 17025

گواهی استاندارد 17025 https://pblab.ir/storage/app/media/pdf/ISO17025-97.pdf

تغییر آدرس

احتراما به استحضار میرساند نشانی موسسه به شرح زیر تغییر یافته است:

تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس غرب، خیابان ورزی شمالی، کوچه هشتم شرقی، پلاک 2

تلفن: 44942447 ایمیل: info@pblab.ir

تغییر مدیریت

احتراما به استحضار میرساند موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر با مدیریت جدید در خدمت مشتریان گرامی میباشد.