موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر

تغییر آدرس

تغییر آدرس

احتراما به استحضار میرساند نشانی موسسه به شرح زیر تغییر یافته است:

تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس غرب، خیابان ورزی شمالی، کوچه هشتم شرقی، پلاک 2

تلفن: 44942447 ایمیل: info@pblab.ir