اطلاعات تماس

پشتیبانی مالی

آزمایشگاه و دفتر مرکزی

تهران بزرگراه شهید ستاری- بلوار فردوس غرب- خیابان ورزی شمالی- کوچه هشتم شرقی- پلاک 2