پرتو بشاش دانش گستر

با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و بهداشتی ضرورت اقدامات کنترلی در زمینه بهداشت مواد غذایی مورد مصرف در صنعت بیش از پیش به چشم می‌خورد.

 بخش میکروب شناسی   انجام ازمایشات کیفی و کمی عوامل میکروبی مورد نظر در زمینه مواد غذایی بر اساس استانداردهای تدوین شده سازمان استاندارد و غذا دارو وزارت بهداشت و منابع استاندارد جهانی عهده دار است .این بخش عملیات تشخیص آزمایشگاهی عوامل مهم باکتریایی و قارچی مواد غذایی را بصورت مستقیم با کشت باکتری و جدا سازی و شتاسایی آنها در محیط های اختصاصی و تفریقی بعهده دارد.

کارشناسان متخصص

کارشناسان متخصص

آین آزمایشگاه با بکارگیری مجرب ترین کارشناسان با کیفیت ترین خدمات را برای مشتریان ارائه میدهد.
تجهیزات پیشرفته

تجهیزات پیشرفته

تمامی تجهیزات بکار گرفته شده از آخرین تکنولوژی‌های موجود درزمینه ازمایشگاه مواد غذایی می‌باشد.

اگر درمورد روند انجام کار، هزینه‌ها، مشاوره رایگان و یا همکاری با موسسه پرتوبشاش دانش گستر سوالی دارید در ساعات اداری با کارشناسان ما در تماس باشید.

انجام آزمون‌های شمارش کپک و مخمر، شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی باکتری‌های اشرشیاکلی، کلیفرم، سالمونلا، استافیلوکوك اورئوس، سودوموناس، انتروکوك روده‌ای، اسپورهای هوازی و بی‌هوازی و… بر روي انواع مواد غذایی و دارویی از قبیل محصولات پروتئین دامی،  خرما، انواع ادویه، مکمل‌های غذایی و ورزشی و… توسـط پرسنل مجرب و با استفاده از تجهیزات مدرن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این بخش انجام می‌شود.

بلی در این آزمایشگاه بر طبق دستورالعمل‌های استاندارد از سوش های میکروبی تهیه شده از مراکز علمی شناخته شده مانند انستیتو پاستور و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی استفاده می‌شود.

در این آزمایشگاه محیط کشت‌های مورد استفاده از نظر فاکتورهایی مانند مشخصات ظاهری- بررسی وجود آلودگی- ظرفیت مغذی بودن -ظرفیت مهارکنندگی و … بر اساس استانداردهای معمول موردبررسی قرار می‌گیرند.

بلی این آزمایشگاه در آزمون‌های مقایسه‌ای بین آزمایشگاهی به طور سیستماتیک با موفقیت شرکت نموده واز رتبه بسیار خوبی هم برخوردار بوده است.

برای مشاهده آسان همه خدمات پیشنهادی، بروشور ما را مشاهده کنید

برای مشاهده آسان همه خدمات پیشنهادی، بروشور ما را مشاهده کنید.

برای مشاهده آسان همه خدمات پیشنهادی، بروشور ما را مشاهده کنید.

آیا نیاز به مشاوره دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و کسب مشاوره رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

باکتری مزوفیل ( کنسرو کم اسید)

Clostridium perfringens

Escherichia coli

Salmonella entrica

Stphylococcus aureus

استافیلوکوک های کواگولاز مثبت

اشریشیا کلی

انتروباکتریاسه

انتروکوک روده ای

اندازه گیری PH قبل و بعد از گرمخانه گذاری

آزمون

باسیلوس سرئوس

باکتری ترموفیل ( کنسرو کم اسید)

باکتری اسید لاکتیک

باکتری مزوفیل بی هوازی ( کنسرو کم اسید)

NH4 (Limit test) A

باکتری مقاوم به اسید ترموفیل ( کنسرو اسیدی)

باکتری مقاوم به اسید مزوفیل ( کنسرو اسیدی)

باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمانتتیو

بررسی وضع ظاهری قبل و بعد از گرمخانه گذاری

تخم انگل

رقیق کننده برای مکمل های رژیمی USP

ریسه کپک در رب گوجه فرنگی

ریسه کپک در سس گوجه

سالمونلا

سودوموناس آئروژینوزا

شمارش اسپور باکتری های گرمادوست بی هوازی

شمارش باکتریهای هوازی مزوفیل یا شمارش کلی میکروارگانیسم ها

شمارش کپک و مخمر در لبنیات و مواد نیمه خشک

شمارش کپک و مخمر در نوشیدنی و آبلیمو

شمارش کپک و مخمر مواد خشک

شمارش کپک و مخمر در فراورده بهداشتی (لوسیون)

شمارش کل اسپورهای باکتریهای گرمادوست

شمارش کلی آب مقطر آزمایشگاه

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در لبنیات

فیلتراسیون نمونه برای اسپور کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در 50 میلی لیتر (آب معدنی)

فیلتراسیون نمونه برای استرپتوکوک مدفوعی در 250 میلی لیتر( آب معدنی)

فیلتراسیون نمونه برای اشریشیا کلی در 250 میلی لیتر (آب معدنی)

فیلتراسیون نمونه برای سودوموناس آئروژینوزا در 250 میلی لیتر(آب معدنی)

فیلتراسیون نمونه برای کلی فورم در 250 میلی لیتر (آب معدنی)

کاندیدا آلبیکنس

کپک و مخمر ( کنسرو اسیدی)

کلستریدیوم احیاکننده سولفیت

کلستریدیوم پرفرنژانس

کلی فرم

کنترل اتوکلاو

گرمخانه گذاری در 30 درجه

گرمخانه گذاری در 55 درجه

لیستریا منوسیتوژنز

مخمر اسموفیل

میکروارگانیسم سرماگرا

میکروارگانیسم گرمادوست عامل فساد بدون گاز

میکروارگانیسم مقاوم به اسید